Liên hệ


TRỤ SỞ CHÍNH – PHÚ QUỐC

Địa chỉ: Kiot 1-2 Chợ Dương Đông, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Tel: 0979451081

Email: chamucphuhai@gmail.com

Website: www.chamucphuquoc.net

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ CN / 7:00 AM – 22:00 PM

Mã số thuế: 1702252190